Polityka prywatności i plików cookies Strony internetowej: www.aleksandragrabarczyk.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Strony internetowej: www.aleksandragrabarczyk.pl

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@aleksandragrabarczyk.pl

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator– Aleksandra Grabarczyk, ul. Muszlowa 3/71, 01-357 Warszawa
 2. Strona internetowa– Witryna dostępna pod adresem: www.aleksandragrabarczyk.pl
 3. Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta ze Strony internetowej
 4. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter oraz poprzez wiadomości e-mail.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik otrzymał odpowiedź.
 7. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 8. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku zapisu do newslettera jest zgoda Użytkownika wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 11. Newsletter działa na zewnętrznej platformie Mailerlite.
 12. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane Użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera.
 13. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej).
 14. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 15. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 16. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę.

 1. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres e-mail: kontakt@aleksandragrabarczyk.pl.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa.
 2. Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez Zenbox.pl.
 3. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony. Są one wykorzystywane, aby zapewnić m.in. jak najlepsze funkcjonowanie Strony internetowej.
 2. Podczas korzystania ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 3. Podczas pierwszej wizyty na Stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu Strony internetowej. Ponadto Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo usunąć pliki cookies. Brak zgody na wykorzystywanie cookies zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować utrudnionym  korzystaniem Strony.
 4. Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli przeglądarka Użytkownika nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, należy poszukać pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

– Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki. Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, należy kliknąć na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

– Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia Użytkownikowi możliwość określenia czy chce być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chce usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje”, a w nich zakładkę „Prywatność”.

– Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi można określić ogólny poziom swojej prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, można decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”, a w nich zakładkę „Prywatność”.

– Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia”, a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

– Apple Safari

Korzystając z menu „Safari” należy wybrać „Preferencje”, a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

– Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

 1. Ta Strona internetowa, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane w punktach 6-9.
 2. W celu śledzenia i analizowania statystyk na Stronie, wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 3. Google Analytics wykorzystuje Cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika  i umożliwiają analizę korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej. Analizowane są m.in.: adres strony, z której przyszedł Użytkownik, ruch na Stronie, długość czasu spędzonego na Stronie, typ i język przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu.
 4. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 5. Dane uzyskane przez narzędzie Google Analitycs nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Scroll to Top